Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

29.
decembar
2020.
Carinska tarifa

Odluka o smanjenju carinskih dažbina u 2021.


NOVA ODLUKA O SMANJENJU CARINSKIH DAŽBINA ZA 2021

 

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robuodnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2021. godini usvojena je na sednici Vlade 29. decembra 2020. godine.

Ovom odlukom se nastavlja kontinuitet u primeni 
Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini.

Jedina promena je proširenje naimenovanja ex tarifne oznake 
0402 21 18 00 za mleko u prahu, koje sada pored namene za konditorsku industriju, obuhvata ovu povlasticu  i za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i  2104. U tom smislu dopunjen je stav 3 u okviru tačke 2. ove odluke, kojim je propisano da je za robu iz tarifne oznake 0402 21 18 00 namenjenu potrebama konditorske industrije i za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, potrebno da uvoznik podnosi carinskom organu izjavu da se roba uvozi za te potrebe.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a
biće u  primeni od 1. januara 2021. godine. 

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft