Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

3.
februar
2020.
Spoljna trgovina

Odluka o režimima izvoza i uvoza robe


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 004 od 20.01.2020 godine, objavljena je Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava.
 
Odlukom je propisan spisak roba za koju je prilikom uvoza i/ili izvoza neophodno pribaviti i carinskom organu priložiti ispravu koju izdaje ministarstvo, telo imenovano od strane određenog ministarstva ili neki drugi državni organ. Sastoji se od sedam priloga, u kojima su izlistane tarifne oznake u koje se svrstava roba za koju postoji obaveza pribavljanja isprave, koju određeno telo izdaje na osnovu određenih propisa. Pored priloga postoji i tekstualni deo, i to je za one propise kojima je takođe regulisano da prilikom uvoza i/ili izvoza postoji obaveza pribavljanja isprava, ali robe za koje ta obaveza postoji nisu svrstane u skladu sa nomenklaturom carinske tarife (iz većeg broja razloga kao npr. otpad, jer je za svaku kategoriju otpada neophodno znati tačan hemijski sastav i sl., roba dvostruke namene i dr.). 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft