Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17. april 2019. Pojednostavljeni postupci Kućno carinjenje
16. april 2019. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi
15. april 2019. Carinska tarifa Smanjenje carinskih dažbina
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4.
februar
2019.
Devizno poslovanje

Odluka o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 006 od 01.02.2019 godine objavljena je  Odluka o izmeni Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama

"obrasci br. 1, 1-a, 2, 3 i 4,  zamenjuju se obrascima br. 11-a23 i 4,"


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 086 od 09.11.2018.godine objavljena je  Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržištaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 082 od 08.09.2017.godine, objavljeni su sledećei propisi:

  1. Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržištaovde
  2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenataovde
  3. Upustvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvomovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 111 od 29.12.2015.godine, objavljeni su sledeći propisi:

  1. Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvomovde
  2. Uputstvo o izmeni i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvomovde
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft