Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10. decembar 2018. Carinska tarifa Zakon o Carinskoj tarifi
10. decembar 2018. Carina Republičke administrativne takse
10. decembar 2018. Carina Carinski zakon
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10.
novembar
2018.
Devizno poslovanje

Odluka o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 086 od 09.11.2018.godine objavljena je  Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržištaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 082 od 08.09.2017.godine, objavljeni su sledećei propisi:

  1. Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržištaovde
  2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenataovde
  3. Upustvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvomovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 111 od 29.12.2015.godine, objavljeni su sledeći propisi:

  1. Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvomovde
  2. Uputstvo o izmeni i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvomovde
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft