Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
septembar
2021.
Devizno poslovanje

Odluka o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 44 od 22. 9. 2021 godine, objavljeno je Uputstvo o dopuniUputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

 

Plaćanje troškova u Republici Srbiji za komunalne, telekomunikacione i sl. usluge, u iznosu koji nije veći od 60.000 dinara po transakciji, a koje se vrši s dinarskih računa nerezidenata fizičkih lica koja imaju radnu vizu, dozvolu za boravak u Republici Srbiji ili radnu dozvolu, kao i s dinarskih računa diplomatsko-konzularnih predstavnika stranih zemalja i članova njihovih porodicamože se vršiti instrumentima plaćanja koji se koriste u platnom prometu u dinarima između rezidenata 

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft