Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13. januar 2020. Carina Carinski referati
9. januar 2020. Carinska tarifa Raspodela tarifnih kvota u 2020. godini
3. januar 2020. Spoljna trgovina INCOTERMS 2020
31. decembar 2019. Carinska tarifa CT2020
19.
septembar
2019.
Devizno poslovanje

Obavljanje menjačkih poslova


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 065 od 13.09.2019.godine, objavljena je Odluka o  dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.
 
Ovom odlukom je propisano da se beloruska rublja BYN. može kupovati i prodavati na deviznom tržištu.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 084 od 02.11.2018.godine, objavljeni su sledeći propisi: 
  • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslovaovde
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanjaovde
  • Odluka o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obukuovde


U "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 003 od 15.01.2016.godine, objavljeni su sledeći propisi: 
  1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslovaovde
  2. Odluka o dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcuovde
  3. Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslovaovde
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft