Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14. novembar 2018. Bezbednost hrane Podsticaji za investicije u opremu
10. novembar 2018. Devizno poslovanje Odluka o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.
novembar
2018.
Devizno poslovanje

Obavljanje menjačkih poslova


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 084 od 02.11.2018.godine, objavljeni su sledeći propisi: 
  • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslovaovde
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanjaovde
  • Odluka o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obukuovde


U "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 003 od 15.01.2016.godine, objavljeni su sledeći propisi: 
  1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslovaovde
  2. Odluka o dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcuovde
  3. Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslovaovde
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft