Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

1.
oktobar
2020.
Pravila o poreklu robe

Obaveštenje o mogućnosti primene PEM Konvencije


U "Službenom listu Evropske unije" broj C322 od 30.09.2020. godine, objavljeno je Obaveštenje Komisije o primeni regionalne konvencije o panevromediteranskim povlašćenim pravilima o poreklu ili protokolima o pravilima o poreklu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih strana ove Konvencije
 
U priloženim tabelama navedeno je sledeće:
  • Tabela 1. – pojednostavnjeni prikaz mogućnosti kumulacije na dan 26. marta 2020.
  • Tabele 2. i 3. – datum od kojeg se dijagonalna kumulacija počinje primenjivati.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft