Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
decembar
2021.
Akcize

Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta


Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara 2022. godine
 
Obaveštavamo obveznike akcize, odnosno proizvođače i uvoznike cigareta, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama utvrđena nova dugoročna akcizina politika  od 1. januara 2021. do 31.12.2025.

U skladu sa novom akciznom politikom akciza na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta  od 1. januara 2022  godine plaća se u iznosu, i to:

 Naziv

Iznos akcize do

331.12. 2021

Iznos akcize od 1.1.2022 Razlika 
Cigarete – domaće i iz uvoza  78,25 din/pak 79,75 din/pak 1,50 din /pak
Nesagorevajući duvan 5.249,70 din/kg 6.124,65 din/kg 874,95 din/kg 
Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta 6,00 din/ml 7,00 din/ml  1,00 din/ml 
 
Obveznici akcize - proizvođači cigareta, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta koji nemaju akciznu dozvolu dužni su da na sve isporuke cigareta, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iz proizvodnog pogona u skladište na drugoj lokaciji od 1. januara 2022. godine obračunaju akcizu po novom dinarskom iznosu akcize.

Isto važi kada je reč o obveznicima - proizvođačima cigareta. nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke cigareta, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iz akciznih skladišta od 1. januara 2022 godine, akciza se obračunava po novom iznosu akcize.

Takođe, na uvoz cigarta, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara 2022 godine, obračun akcize vrši se po novim iznosima akcize. 
 
Napomena:  
  • Novi iznos akcize na cigarete primenjuje se od 1. janura do 30. juna 2022. godine.
  • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan primenjuje se od 1. janura do 31. decembra 2022. godine.
  • Novi iznos akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta primenjuje se od 1. janura do 31. decembra 2022. godine.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft