Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

27.
januar
2020.
PDV

Normativ rashoda za osvežavajuća bezalkoholna pića


Normativ rashoda za osvežavajuća bezalkoholna pića 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-350/2019-04 od 20.11.2019. god.)

Sa prometom dobara uz naknadu izjednačava se iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Obveznik PDV utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao, ili redovnim ili vanrednim popisom robe u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici ili drugom sličnom objektu. Rashod se utvrđuje u poreskom periodu primenom procenta predviđenog Normativom za utvrđivanje rashoda na koji se na plaća porez na dodatu vrednost, odnosno normativom obveznika, na količinu robe (dobara) koja je u tom poreskom periodu nabavljena, prerađena, proizvedena ili prodata. Kada je reč o rashodu robe (dobara) koja je obuhvaćena Normativom rashoda, PDV se ne obračunava i ne plaća do količine utvrđene prema Normativu rashoda.

Normativom rashoda obuhvaćena su osvežavajuća bezalkoholna pića. Obveznik PDV koji proizvodi navedena dobra, i to: negaziranu vodu, gaziranu vodu i druga bezalkoholna gazirana pića, nema obavezu da obračuna i plati PDV na rashod nastao u poreskom periodu u procesu proizvodnje do količine utvrđene primenom procenta predviđenog Normativom rashoda − za sirovine i reprodukcioni materijal 0,50%, za ambalažu − flaše 0,30% i za gotove proizvode 0,30%. Ako obveznik PDV − proizvođač obavlja i delatnost trgovine na veliko, kao i delatnost trgovine na malo, na rashod bezalkoholnih pića u flašama i drugom pakovanju nastao pri obavljanju delatnosti trgovine na veliko, PDV se ne obračunava do količine utvrđene primenom procenta od 0,35%, dok se na rashod tih dobara nastao pri obavljanju delatnosti trgovine na malo, PDV ne obračunava do količine utvrđene primenom procenta od 0,70%. 
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft