Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

5.
februar
2020.
Akcize

Niskoalkoholna pića na koja se plaća akciza


Da li se proizvod trgovačkog naziva J.R. SHENET FASNION APPLE može smatrati niskoalkoholnim pićem na koje se obračunava i plaća akciza?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-65/2019-04 od 09.12.2019. god.)

Proizvod trgovačkog naziva J.R. SHENET FASHION APPLE koji je nastao kao mešavina fermentisanog i bezalkoholnog pića, a imajući u vidu mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, je niskoalkoholno piće, s obzirom na to da zapreminska alkoholna jačina iznosi 9,8% vol i sadrži: vino roze 90,91%, voda 1,65%, šećer 6%, aroma 0,4%, gumiarbika 0,2%, limunska kiselina 0,15%, kalijum korbat 0,02%, sumpor dioksid 0,015% i ugljen dioksid 0,655%, te je kao takav proizvod predmet oporezivanja akcizom u skladu sa odredbom člana 12. st. 1. i 3. Zakona o akcizama.
  Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft