Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

7.
februar
2020.
Carina

Naplata kompenzatorne kamate


Na robu koja je prvi put stavljena u postupak aktivnog oplemenjivanja u vreme važenja prethodnog Carinskog zakona i Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom, treba da se naplatiti kompenzatorna kamata, s obzirom na činjenicu da je postupak stavljanja robe u postupak aktivnog oplemenjivanja započeo na dan važenja starih propisa, kao i da se kamata obračunava od prvog dana sledećeg meseca kada je roba prvi put stavljena u postupak aktivnog oplemenjivanja.

Kompenzatorna kamata će se obračunati samo za period za koji je roba bila u postupku aktivnog oplemenjivanja do početka primene novih carinskih propisa, tj. do 17. juna 2019. godine.
Izvor: Objašnjenje Uprave carina broj 148-I-030-01-401/5/2019 od 31.01.2020. godine
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft