Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
19. februar 2020. Bezbednost hrane Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane
18. februar 2020. Devizno poslovanje Odluka o jedinstvenoj tarifi Narodna banke Srbije
14. februar 2020. Carinska tarifa Izmene i dopune Carinske tarifa za 2020
18.
septembar
2019.
Logistika i spedicija

Naknade za energente koji se koriste kao sirovine u procesu proizvodnje


Obračun i plaćanje naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni prirodni gas koji se koristi kao sirovina za proizvodnju metanola 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00621/2019-04 od 29.7.2019. god.)

Za prirodni gas koji energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost snabdevanja prirodnim gasom vrši isporuku prirodnog gasa kupcu, u konkretnom slučaju za proizvodnju metanola i sirćetne kiseline, mišljenja smo da se naknada za unapređenje energetske efikasnosti plaća, imajući u vidu da je izvršena fizička predaja energenta iz objekta, u konkretnom slučaju, snabdevača prirodnog gasa u objekat krajnjeg kupca, za potrebe krajnjeg kupca (proizvodnju metanola i sirćetne kiseline).
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft