Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
septembar
2019.
Ekologija

Naknada za ambalažni otpad


Da li je lice koje vrši uslugu pakovanja rinfuznog đubriva za potrebe trećeg lica, koje tako upakovano đubrivo stavlja u promet, obveznik naknade za ambalažu? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00428/2019-04 od 30.7.2019. god.)

Prema odredbi člana 148. stav 1. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobaraovde, obveznik naknade za ambalažu ili upakovan proizvod koji posle upotrebe postaje ambalažni otpad (u daljem tekstu: naknada za ambalažu) je isporučilac koji prvi stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije: 
  1. ambalažu u koju se pakuje proizvod na mestu prodaje krajnjem korisniku;
  2. upakovan proizvod
Imajući u vidu da je obveznik naknade za ambalažu isporučilac koji prvi stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije ambalažu u koju se pakuje proizvod na mestu prodaje krajnjem korisniku, odnosno lice koje prvi put stavlja u promet upakovan proizvod, smatramo da lice koje vrši isključivo uslugu pakovanja određene robe u rinfuzu za potrebe trećeg lica koje tako upakovan proizvod stavlja u promet, nije obveznik naknade za ambalažu, bez obzira da di je ambalažu za pakovanje obezbedilo treće lice ili je istu kupio vršilac usluge pakovanja.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft