Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
septembar
2019.
Carina

Načina popunjavanja JCI za izvoz, u svetlu novih carinskih propisa


U članu 2. tačka 20) Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostimaovde pojam izvoznika definisan je kao:
  1. fizičko lice koje prevozi robu koja se iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, ako se ta roba nalazi u ličnom prtljagu tog fizičkog lica;
  2. u ostalim slučajevima: 
  • lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije koje ima ovlašćenje za odlučivanje o iznošenju robe iz carinskog područja Republike Srbije, 
  • lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije koje je strana u ugovoru na osnovu kojeg se roba iznosi  iz carinskog područja Republike Srbije, ako se ne primenjuje alineja prva ove podtačke.
Dalje, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupkuovde, u Prilogu 5, u delu kojim je propisan način popunjavanja JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz i pasivno oplemenjivanje, propisano je da se rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava tako što se upisuju:
  • u prvi red (gornji desni ugao) - PIB pošiljaoca, odnosno izvoznika robe. Ako lice nema PIB upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
  • u drugi red - naziv pošiljaoca, odnosno izvoznika robe;
  • u treći red - sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište i adresa pošiljaoca, odnosno izvoznika robe.
Pri čemu je navedeno da je pošiljalac, odnosno izvoznik lice iz člana 2. tačka 20) Uredbeovde.

Kako bismo lakše razumeli definiciju izvoznika, a samim tim, i pravilno popunili JCI, onda treba imati u vidu i Carinski zakonovde u kom je lice poslovno nastanjeno na carinskom području Republike Srbije, u slučaju pravnog lica ili udruženja lica, definisano kao svako lice koje ima sedište, registrovani ogranak, predstavništvo ili mesto stalnog poslovnog nastanjenja na carinskom području Republike Srbije.

Prema tome, u slučaju kada kompanija nije poslovno nastanjena na carinskom području Republike Srbije, u smislu carinskih propisa (kako je prethodno objašnjeno), to se ista ne može pojaviti u rubrici 2 izvozne deklaracije. Ukoliko, pak, dotična kompanija, angažuje domaću kompaniju da im organizuje izvoz i sprovede carinske formalnosti, to će se u rubrici 2 izvozne deklaracije pojaviti upravo domaća kompanija. Pri čemu je uz izvoznu deklaraciju, pored ostalih isprava, potrebno podneti i ispravu kojom se dokazuje da je domaća kompanija ovlašćena od strane strane kompanije za odlučivanje o iznošenju robe iz carinskog područja Republike Srbije.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft