Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
mart
2021.
Carina

Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz


Gledajući iz ugla carinskih propisa, domaća roba koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije stavlja se u postupak izvoza (član 232. Carinskog zakona). Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, tačnije u prilogu V, u delu III tog priloga, propisan je način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje. Kada je u pitanju popunjavanje rubrike 2 (Pošiljalac/Izvoznik), propisano je da je izvoznik lice iz člana 2. stav 1. tačka 20) Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, uključujući i lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije, koje je vlasnik robe naveden u rubrici 44, ovlastio za iznošenje robe iz carinskog područja Republike Srbije. Izuzetno, izvoznik je i lice poslovno nastanjeno na carinskom području Republike Srbije koje je nosilac odgovarajuće isprave za robu koju je izdao nadležni organ u skladu sa propisima, koju je neophodno priložiti prilikom podnošenja deklaracije.

S tim u vezi, trebalo bi imati u vidu da je u članu 2. stav 1. tačka 20) gore pomenute uredbe izvoznik definisan kao:
  1. fizičko lice koje prevozi robu koja se iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, ako se ta roba nalazi u ličnom prtljagu tog fizičkog lica;
  2. u ostalim slučajevima:
    • lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije koje ima ovlašćenje za odlučivanje o iznošenju robe iz carinskog područja Republike Srbije,
    • lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije koje je strana u ugovoru na osnovu kojeg se roba iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, ako se ne primenjuje alineja prva ove podtačke
Prema tome, imajući u vidu prethodno navedeno, proizlazi da se u rubrici 2 deklaracije za izvoz, kao izvoznik, u slučaju pravnog lica, može pojaviti samo pravno lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije.

U konkretnom slučaju, kada se radi o izvozu robe za koju je potrebno priložiti određenu dozvolu, RUBRIKU 2 DEKLARACIJE ZA IZVOZ POTREBNO JE UNETI PODATKE O PRAVNOM LICU KOJE JE NOSILAC DOZVOLE ZA IZVOZ, a koje je u ugovornom odnosu sa vlasnikom predmetne robe koja se izvozi, budući da je to u skladu sa odredbom Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, prema kojoj je izvoznik lice poslovno nastanjeno na carinskom području Republike Srbije koje je nosilac odgovarajuće isprave za robu koju je izdao nadležni organ u skladu sa propisima, koju je neophodno priložiti prilikom podnošenja deklaracije. Uz deklaraciju je potrebno priložiti i druge isprave potrebne radi primene propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje.
 
U SITUACIJI KADA SE U RUBRIKU 2 DEKLARACIJE ZA IZVOZ UNOSE PODACI O NOSIOCU DOZVOLE, KOJI NIJE ISTOVREMENO I VLASNIK ROBE KOJA SE IZVOZI, PODACI O VLASNIKU PREDMETNE ROBE UNOSE SE U RUBRIKU 44  DEKLARACIJE ZA IZVOZ.  
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft