Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
oktobar
2019.
Spoljna trgovina

NOVO: Izmene i dopune Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 077 od 31.10.2019 godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.

Usvojene izmene u sistemu kontrole uvoza ove robe podrazumevaju, pre svega, ukidanje dozvola za uvoz robe dvostruke namene, osim za onu robu dvostruke namene koja se nalazi odnosno koja je utvrđena u Listama 1, 2 i 3 Konvencije o zabrani razvoja, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovog uništavanja (dalje, Hemijska Konvencija).

Usvojene su sledeće izmene i dopune Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene:
  1. Brisanje odredbi koje se odnose na kontrolu uvoza i izdavanje dozvola za uvoz robe dvostruke namene koja se nalazi u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene, osim hemikalija po navedenoj Konvenciji.
  2. Dozvole za uvoz hemikalija, koje se nalaze na Listama 1, 2 i 3 Hemijske Konvencije, a koje se istovremeno nalaze na Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene, izdaje nadležno ministarstvo za trgovinu.
  3. Iz teksta Zakona (član 3.) nisu brisane definicije koje se odnose na pojam „uvoz“ i „uvoznik” zato što se zadržala obaveza privrednih subjekata da vode evidenciju o obavljenim poslovima izvoza ali i uvoza hemikalija kao robe dvostruke namene i izveštaje dostave nadležnim organima (čl. 23. i 24. Zakona) u cilju kontrole (član 28. Zakona).
  4. Odlučivanje po zahtevima za izdavanje dozvola je i dalje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove trgovine, nakon pribavljanja saglasnosti (član 13. Zakona). Bliže je definisano kada dozvola ne može biti izdata (kada dva ili više nadležnih organa uskrati saglasnost), a kada o zahtevu odlučuje Vlada Republike Srbije (kada to učini jedan organ).
  5. Ukidaju se izuzeća  odnosno posebna procedura za izvoz i uvoz robe dvostruke namene koja pripada bezbednosnim ili odbrambenim snagama Republike Srbije odnosno robe koja se uvozi ili izvozi u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima. Odredbe ovog zakona se neće primenjivati u tim slučajevima, koje su bliže propisane čl.16 Zakona.
  6. Na kraju, u prelaznim i završnim odredbama (član 30. Zakona) dodat je novi stav koji naglašava da primena ovog Zakona neće uticati na obaveze Republike Srbije po osnovu Hemijske Konvencije, što znači da će privrednici morati da se bliže upoznaju sa obavezama koje ona propisuje.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft