Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

21.
decembar
2020.
Sanitarna kontrola

Međunarodna potvrda(sertifikat) o bezbednosti hrane koja se izvozi


U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 151 od 15.12.2020 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, izgledu obrasca međunarodne potvrde, kao i evidenciji o izdatim potvrdama;
 
Sanitarni inspektor izdaje međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi.

Međunarodna potvrda se izdaje na zahtev subjekta u poslovanju hranom.

Subjekat u poslovanju hranom predaje zahtev za izdavanje međunarodne potvrde nadležnom sanitarnom inspektoru prema adresi poslovnog sedišta subjekta u poslovanju hranom.

Uz zahtev prilažu se, odnosno pribavljaju se sledeći dokazi:
  1. rešenje o upisu u Registar Agencije za privredne registre Srbije ili poslednje promene u Agenciji za privredne registre Srbije;
  2. specifikacija hrane koja se izvozi (u dva primerka) koja je data u Prilogu 2a
  3. stručno mišljenje i analitički izveštaj ovlašćene i akreditovane laboratorije o bezbednosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane;
  4. uverenje o upisu hrane u bazu podataka koju vodi Ministarstvo, za hranu iz člana 3. stav 1. tač. 2)–4) ovog pravilnika;
  5. ovlašćenje podnosioca zahteva, u slučaju podnošenja zahteva preko punomoćnika;
  6. dokaz o uplati troškova postupka izdavanja zdravstvene potvrde u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.
Specifikacija hrane koja se izvozi iz tačke 3) ovog člana data je u Prilogu 2a koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Međunarodna potvrda važi do isteka roka upotrebe hrane za koji je izdata, a najduže 12 meseci od dana izdavanja.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft