Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

5.
oktobar
2020.
Makroekonomska statistika

Makroekonomska kretanja u 2020.


Od  ekonomske krize u svetu, počev od 2008., pa do 2019. godine, prosečna stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u nas je iznosila 1,8% godišnje, a od 2015. do 2019. godine je bila povoljnija i iznosila le 3,1% prosečno godišnje. U 2019. godini je, prema prethodnim podacima zvanične statistike, BDP bio realno povećan za oko 4,2%.

Ministarstvo finansija je preliminarno procenilo da će u celoj 2020.godini, usled dejstva epidemije, realni bruto domaći proizvod opasti za oko 1.8% u odnosu na prethodnu godinu. Ukoliko se ponovo pojača epidemija korona virusa u poslednjem tromesečju 2020. godine i nastavi oštar pad ekonomskih tokova u svetu i u nas, uz brojna druga eksterna ograničenja, BDP bi u nas u 2020. godini – prema našoj oceni mogao opasti za 3,5 do 4%. Inače, Ekonomska komisija Evropske unije je predvidela da će pad BDP-a u nas u 2020.godini iznositi 4,1%, MMF je predvideo pad od 3%, a Svetska banka pad od 2,5%.

Industrijska proizvodnja je do 2019. godine bila u porastu, dok je u 2020. godini, usled epidemije korona virusa u padu.

Ukupna zaposlenost u pravnim licima je, prema preliminarnim podacima RZS, u drugom kvartalu 2020.godine iznosla 2.154 hiljada lica. Prema zvanično objavljenim podacima, stopa nezaposlenosti je u sredinom 2020. godine iznosila oko 7,3%.

U periodu od 2017. do 2019. godine, mereno na konsolidovanom nivou, ostvaren je fiskalni suficit, da bi u 2020. godini situacija bila osetno nepovoljnija, usled saniranja velikih rashoda izazvanih navedenom epidemijom i usled ispunjenja drugih fiskalnih obaveza, u skladu sa Uredbom Vlade o prihodima i rashodima za 2020.godinu, donete u vreme vanrednog stanja.

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije je smanjena i iznosila 3,5% u 2017.; 3% u 2018. godini; 2,25% u 2019. godini i 1.25% u 2020. godini. To je delovelo u pravcu smanjenja aktivnih i pasivnih kamatnih stopa na domaćem bankarskom tržištu.

Prema podacima MFIN i NBS, javni dug je u julu 2020.godine iznosio 26,6 milijardi evra, a spoljni dug je krajem juna 2020.godine iznosio oko 31,0 milijardu evra.

Inflacija je u proteklim godinama bila na niskom nivou od oko 2-3% godišnje, uz apresijaciju realnog deviznog kursa.

Spoljnotrgovinska razmena je sve do 2019.godine bila u porastu, uz brži rast uvoza od izvoza, trgovinski deficit i relativno nepovoljan stepen pokrivenosti uvoza izvozom, ali je u 2020. godini osetno usporena.

Prema podacima NBS, strane direktne investicije su u poslednjih nekoliko godina sve do 2019. godini bile u porastu, da bi u proteklom periodu 2020.godini bile usporene.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft