Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

9.
oktobar
2020.
Makroekonomska statistika

Kretanje kursa dinara prema dolaru i evru u periodu od 2005. do 2020. godine:


Devizni kurs dinara je krajem septembra 2020 godine, prema dolaru iznosio 100,5 dinara, prema 111.2 dinara krajem 2015. godine. U isto vreme, devizni kurs evra je krajem septembra 2020. godine iznosio 117.6 dinara, prema 121,6 dinara krajem 2015. godine.

Prema podacima NBS i to na bazi prosečnog mesečnog stanja, u periodu od 2015. do avgusta 2020. godine, realna aprecijacija dinara je iznosila 8,2%, a od 2005. godine do sredine 2020. godine 27.2%.

U narednom pregledu je dato kretanje kursa dinara prema dolaru i evru u periodu od 2005. do septembra 2020. godine: 

  Kurs dolara Kurs evra
2005 72.2 85.5
2006 60.0 79.0
2007 53.7 79.2
2008   62.9 88.6
2009 66.7 95.9
2010 79.3 105.5
2011 80.9 104.6
2012 86.2 113.7
2013 83.1 114.6
2014 99.5 121.0
2015 111.2 121.6
2016 117.1 123.5
2017 99.1 118.5
2018 103.4 118.2
2019  104.9 117.6
2020/30.septembar  100.5  117.6
 Izvor: NBS, 30.09.2020.godine 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft