Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
29.
oktobar
2021.
Carinska tarifa

Kombinovana nomenklatura EU za 2022. godinu


Kombinovana nomenklatura EU za 2022. godinu (CN2022) je objavljena „Službenom listu Evropske unije" ("Official Journal of the European Union") broj L 385  od 29.10.2021 godine u formi Uredbe o sprovođenju EU broj 2021/1832 od 12. oktobra 2021. godine o izmeni Aneksa I Uredbe Saveta (EEZ) o tarifskoj I statističkoj nomenkalturi i zajedničkoj Carinskoj tarifi (Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/1832 of 12 October 2021 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff).

CN2022 će početi da se primenjuje od  1. januara 2022. godine.

CN2022 je usklađena sa nomenklaturom Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka Svetske carinske organizacije (najnovija verzija HS2022) do nivoa šest cifara (tarifni brojevi i tarifni podbrojevi) i sadrži u sebi napomene uz Odeljke, Glave i uz tarifne podbrojeve, kao i Osnovna pravila za primenjivanje HS. CN2022 je dalje razrađena do nivoa CN tarifnih podbrojeva (osmocifrena oznaka) uz dodate potrebne Dodatne napomene.

Izmene CN2022 su mnogobrojne, jer prate mnogobrojne izmene HS2022 uz potrebna prilagođavanja na EU nivou.

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu, koja će sadržati sve izmene HS2022 i CN2022 će biti doneta do kraja novembra 2021. godine u skladu sa članom 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft