Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

2.
oktobar
2020.
Akcize

Izveštaj o iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu


Ukazujemo obveznicima akcize - proizvođačima i uvoznicima cigareta, alkoholnih pića i kafe da su dužni da najkasnije do 15. oktobra 2020. godine, podnesu Ministarstvu finansija TREĆI kvatalni izveštaj 2020. godine o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu.

Obaveza dostavljanja kvartalnih izveštaja proističe iz člana 16. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanju cigareta i alkoholnih pića.

Kvartalni izveštaj podnosi se na obrascu:
  • AM-C - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete za period od ___do ___ 20__. godine;
  • AM-A - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za period od ___do ___ 20__. godine;
  • AM-K - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za period od ___do ___ 20__. godine. 
U skladu sa članom 7. st. 3, 4 i 5. Zakona o duvanu proizvođači duvana, obrađivači duvana i prerađivači duvana dužni su da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i  Upravi za duvan dostavljaju podatke u vezi sa proizvodnjom, obradom i preradom duvana.

Proizvođači duvana, obrađivači duvana i prerađivači duvana dužni su  da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostave podatke u vezi sa proizvodnjom, obradom i preradom duvana za treće tromesečje 2020. godine.

Rok za dostavljanje podataka je 10. oktobar 2020. godine. 

Način dostavljanja podataka i obrasci za dostavljanje podataka propisani su Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja evidencije  proizvođača,obrađivača i prerađivača duvana.

Izveštaji sa navedenom podacima dostavljaju se u elektronskoj formi, a mogu se dostaviti i poštom ili lično na adresu: Ministarstvo finansija – Uprava za duvan, Beogradska 70/1 11000 Beograd.

Proizvođači duvana i proizvođači obrađenog duvana i prerađivači duvana dužni su, na zahtev Uprave za duvan da dostave podatke o proizvodnji duvana i proizvodnji obraðenog duvana za treće tromesečje 2020. godine.

Shodno obaveštenju Uprave za duvan, rok za dostavljanje izveštaja za treće tromesečje 2020. godine je 12. oktobar 2020. godine.

Traženi podaci dostavljaju se na obrascima 123456 i 7.  propisanim Pravilnikom o evidenciji proizvođača i obrađivača duvana.

Izveštaji sa navedenom podacima dostavljaju se u elektronskoj formi, a mogu se dostaviti i poštom ili lično na adresu: Ministarstvo finansija – Uprava za duvan, Beogradska 70/1 11000 Beograd.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft