Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

9.
oktobar
2019.
PDV

Izmene Zakona o PDV


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 072 od 07.10.2019 godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost


Obaveštavamo obveznike PDV da je 1. januara 2019. godine otpočela primena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, kojim je, između ostalog, izvršena  izmena i dopuna za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz člana 24. stav 1. tačka 4), ovog zakona, koje se odnosi na promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u svom prtljagu. popoularno nazvano "tax free".

Prema novom izmenjenom članu 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV, PDV se ne plaća na  promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ako:
  • putnik u Republici nema prebivalište ni boravište, 
  • se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara, 
  • je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV, 
  • obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo. 
Poresko oslobođenje po ovom osnovu ne  može se ostvariti za:
  1. akcizne proizvode (to bi bili: cigarete i ostali duvanski  proizvodi; kafa;  alkoholna pića);
  2. dobra za opremanje i snabdevanje bilo kog prevoznog sredstva za privatne potrebe ( gorivo, rezerni delovi dr.)
Poresko oslobođenje po ovom osnovu obveznik PDV ostvaruje u poreskom periodu u kojem poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

Obveznik je dužan da obračunati PDV pri kupovini dobara vrati putniku, odnosno drugom podnosiocu zahteva ako u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za taj promet dostavi obvezniku PDV dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

S tim u vezi, tom izmenom zakona dato je ovlašćenje ministru finansija da bliže uredi način i postupak ostvarivanja tog poreskog oslobođenja.

Ministar finansija, na osnovu tog ovlašćenja, bliže je uredio način i postupak ostvarivanja ovog poreskog oslobođenja kao i način i postupak povraćaja plaćenog PDV stranom državljaninu, kroz izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koje su objavljenu u “Sl. glasniku RS”, broj 104/18, a stupile su  snagu takođe 1. januara 2019. godine. 

Način i postupak ostvarivanja ovog poreskog  oslobođenja, šta se smatra ličnim prtljagom i dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo, kao i način i postupak vraćanja PDV stranom državljaninu, uređen je novim, izmenjenim članom 5, i novododatim čl. 5a, 5b, 5v, 5g i 5d  tog pravilnika.

Takođe obaveštavamo obveznike PDV da je ministar finansija doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS, broj 104/18, a stupio je na snagu 1. januara 2019. godine.

Pored određenih peciziranja, navedenom izmenom pravilnika propisano je da se zahtevi za refakciju PDV  na obrascima:
  1. REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju;
  2. REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju;
  3. REF 3A - Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju;
  4. REF 5 - Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju,
podnose isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a  rešenje o refakciji PDV, u elektronskom obliku.

Napominjemo da je Poreska uprava na svom sajtu objavila Korisničko upustvo za portalsku aplikaciju – Projekat Refakcija i oslobođenje od PDV, kojim je detaljno izloženo podnošenje zahteva za refakciju elektronskim putem.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft