Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

9.
avgust
2019.
PDV

Izmena poreske osnovice u slučaju reklamacije i vraćanja dobara


Izmena poreske osnovice u slučaju reklamacije i vraćanja dobara 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00441/2017-04 od 11.02.2019. god.)

Kada obveznik PDV − prodavac, isporuči dobra drugom obvezniku PDV − kupcu, posle čega dođe do reklamacije određene količine dobara od strane obveznika PDV − kupca (zbog određenih nedostataka) i vraćanja tih dobara obvezniku PDV − prodavcu, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, smatra se da je došlo do smanjenja poreske osnovice za izvršeni promet.

U ovom slučaju, obveznik PDV − prodavac izdaje obvezniku PDV − kupcu dokument o smanjenju osnovice u skladu sa članom 15. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
ovde. Iznos obračunatog PDV za promet za koji je smanjena osnovica obveznik PDV − prodavac može da smanji uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost. Naime, kada obveznik PDV − prodavac izvrši promet dobara drugom obvezniku PDV − kupcu, koji po osnovu nabavke tih dobara ima pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV − prodavac može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV − kupac ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti obveznika PDV − prodavca. Na osnovu navedenog obaveštenja obveznik PDV − prodavac ima pravo da smanji iznos obračunatog PDV.

Ako obveznik PDV− kupac, koji je zbog utvrđenih nedostataka vratio određenu količinu tih dobara obvezniku PDV − prodavcu, ne izda obvezniku PDV − prodavcu dokument kojim ga obaveštava da je ispravio odbitak prethodnog poreza, već mu izda dokument u kojem je iskazan obračunati PDV, obveznik PDV − prodavac nema pravo da taj iznos obračunatog PDV odbije kao prethodni porez, s obzirom da obveznik PDV − kupac nije izvršio ni promet dobara niti promet usluga obvezniku PDV − prodavcu.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft