Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. januar 2020. Ekologija Registracije sredstava za zaštitu bilja
13. januar 2020. Carina Carinski referati
9. januar 2020. Carinska tarifa Raspodela tarifnih kvota u 2020. godini
3. januar 2020. Spoljna trgovina INCOTERMS 2020
9.
avgust
2019.
PDV

Izmena poreske osnovice u slučaju reklamacije i vraćanja dobara


Izmena poreske osnovice u slučaju reklamacije i vraćanja dobara 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00441/2017-04 od 11.02.2019. god.)

Kada obveznik PDV − prodavac, isporuči dobra drugom obvezniku PDV − kupcu, posle čega dođe do reklamacije određene količine dobara od strane obveznika PDV − kupca (zbog određenih nedostataka) i vraćanja tih dobara obvezniku PDV − prodavcu, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, smatra se da je došlo do smanjenja poreske osnovice za izvršeni promet.

U ovom slučaju, obveznik PDV − prodavac izdaje obvezniku PDV − kupcu dokument o smanjenju osnovice u skladu sa članom 15. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
ovde. Iznos obračunatog PDV za promet za koji je smanjena osnovica obveznik PDV − prodavac može da smanji uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost. Naime, kada obveznik PDV − prodavac izvrši promet dobara drugom obvezniku PDV − kupcu, koji po osnovu nabavke tih dobara ima pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV − prodavac može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV − kupac ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti obveznika PDV − prodavca. Na osnovu navedenog obaveštenja obveznik PDV − prodavac ima pravo da smanji iznos obračunatog PDV.

Ako obveznik PDV− kupac, koji je zbog utvrđenih nedostataka vratio određenu količinu tih dobara obvezniku PDV − prodavcu, ne izda obvezniku PDV − prodavcu dokument kojim ga obaveštava da je ispravio odbitak prethodnog poreza, već mu izda dokument u kojem je iskazan obračunati PDV, obveznik PDV − prodavac nema pravo da taj iznos obračunatog PDV odbije kao prethodni porez, s obzirom da obveznik PDV − kupac nije izvršio ni promet dobara niti promet usluga obvezniku PDV − prodavcu.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft