Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13.
jun
2019.
PDV

Izmena poreske osnovice


Izmena poreske osnovice u slučaju smanjenja naknade za izvršeni promet usluge 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-229/2019-04 od 09.4.2019. god.) 

Kada obveznik PDV − pružalac usluge tzv. ulistavanja, tj. uključivanja dobara dobavljača u prodajni asortiman obveznika PDV − pružaoca usluge, koja faktički podrazumeva preuzimanje obaveze kupca (obveznika PDV − pružaoca usluge) da će nabavljati konkretna dobra od dobavljača, izvrši promet predmetne usluge drugom obvezniku PDV − dobavljaču dobara koji ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu primanja te usluge, posle čega dođe do smanjenja naknade za izvršeni promet usluge iz razloga što je iznos naknade za navedenu uslugu bio uslovljen realizacijom određenog obima prometa dobara u određenom vremenskom periodu, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost  smatra se da je došlo do smanjenja poreske osnovice za izvršeni promet usluge. Iznos obračunatog PDV za promet za koji je smanjena osnovica obveznik PDV − pružalac usluga može da smanji uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost. Naime, kada obveznik PDV − pružalac usluga izvrši promet usluga drugom obvezniku PDV − primaocu usluga, koji po osnovu primanja tih usluga ima pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV − pružalac usluga može da smanji iznos obračunatog PDV ako drugi obveznik PDV − primalac usluga ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti obveznika PDV − pružaoca usluga. Na osnovu navedenog obaveštenja obveznik PDV − pružalac usluga ima pravo da smanji iznos obračunatog PDV.

Pored toga napominjemo, ako je za promet navedene usluge obveznik PDV — primalac usluge izdao račun, tj. dokument o obračunu u skladu sa članom 43. Zakona, isti obveznik PDV treba da izda i dokument o smanjenju osnovice u skladu sa članom 15. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft