Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

29.
januar
2021.
Carinska tarifa

Izmena HS konvencije


USVOJENA IZMENA HS KONVENCIJE

Narodna skupština Republike Srbije je 28. januara 2021. godine na svom I vanrednom zasedanju u 2021. godini usvojila Zakon o potvrđivanju Zakona o izmeni Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe.

Međunarodna konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe (u daljem tekstu: HS Konvencija), koja je doneta pod pokroviteljstvom Svetske carinske organizacije (SCO), odnosno Saveta za carinsku saradnju i u primeni u Republici Srbiji od 1988. godine, obavezuje sve strane ugovornice da od dana kada za njih HS Konvencija stupi na snagu njihova nomenklatura Carinske tarife i statistička nomenklatura bude usaglašena sa Harmonizovanim sistemom, kao i da primenjuju ostale odredbe Konvencije. 

Savet je u junu 2018. godine usvojio Preporuku za izmenu 
HS konvencije i dostavio je svim stranama ugovornicama. S obzirom da je preporučena izmena notifikovana posle prvog aprila (jun 2018. godine), na osnovu člana 16. pod 4(b) HS konvencije, prihvaćene izmene stupaju na snagu za sve strane ugovornice prvog januara treće godine od datuma notifikacije - 1. januara 2021. godine. Sve članice – ugovornice HS konvencije u vezi sa tim sprovode nacionalnu proceduru.

Aktuelna izmena 
člana 8. HS konvencije, koji propisuje ulogu Saveta, se odnosi na ograničavanje broja predloga (rezervacija) za ponovno razmatranje, na dva predloga (rezervacije), koje se mogu uložiti na Komentar, odluke o svrstavanju, druga mišljenja za tumačenje Harmonizovanog sistema i preporuke za obezbeđivanje jednoobraznosti u tumačenju i primeni Harmonizovanog sistema.

Zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori”. 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft