Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
2.
novembar
2021.
Pravila o poreklu robe

Izjava ovlascenog izvoznika


U slucaju kada prodavac i proizvodjac nisu ista kompanija, odnosno prodavac je kompanija iz Hrvatske, a proizvodjac kompanija iz Nemacke, a posiljku pored fakture(izdate od strane hrvatske kompanije) prati i delivery note (izdat od strane nemacke kompanije), pri cemu je na delivery note iskazana izjava ovlascenog izvoznika (nemacke kompanije), da li je moguce primeniti povlasticu pri carinjenju?

Izjavu o poreklu izvoznik sačinjava tako što će je otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice.

Shodno tome, carinski organi Republike Srbije bi trebali da prihvati izjavu o poreklu koja je data na otpremnici izdatoj od strane nemačke kompanije (izvoznika) a koju prati faktura izdata od hrvatske kompanije (vlasnika robe), pod uslovom da ispunjava uslove u pogledu propisane forme i sadržine, i da su ispunjeni ostali uslovi u pogledu sticanja porekla predmetne robe.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft