Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. januar 2020. Ekologija Registracije sredstava za zaštitu bilja
13. januar 2020. Carina Carinski referati
9. januar 2020. Carinska tarifa Raspodela tarifnih kvota u 2020. godini
3. januar 2020. Spoljna trgovina INCOTERMS 2020
6.
avgust
2019.
Devizno poslovanje

Isplate dividende fizičkom licu iz Mađarske


Poreski tretman dividendi koje domaće pravno lice isplaćuje nerezidentnom fizičkom licu iz Mađarske 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-111/2019-04 od 12.3.2019. god.)

Mađarski državljanin koji poseduje potvrdu o rezidentnosti Mađarske, većinski je vlasnik društva sa ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji i, po tom osnovu, želi da podigne dividende koje mu isplaćuje rezidentno pravno lice iz Republike Srbije.

Prihod koji nerezidentni obveznik (fizičko lice − rezident Republike Mađarske) ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu isplate dividendi, oporezuje se u Republici Srbiji poreskom stopom od 15%.

Imajući vidu da je stopa poreza po odbitku na dividende koje rezidentno pravno lice isplaćuju nerezidentnom fizičkom licu iz (u konkretnom slučaju) Republike Mađarske identična i u Zakonu i u Ugovoru, tj. da iznosi 15 odsto od bruto iznosa dividendi, u konkretnom slučaju, nema potrebe da se, posebno, primenjuje odredba Ugovora (uz, s tim u vezi, dostavljanje potvrde o rezidentnosti i dokaza o stvarnom vlasništvu). Ovo iz razloga jer se (u praksi) rešenje sadržano u ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja primenjuje samo ako je po obveznika povoljnije − u odnosu na rešenje sadržano u odredbama domaćeg poreskog zakonodavstva.


Poreski tretman dividendi koje rezidentno pravno lice isplaćuje nerezidentnom pravnom licu iz Ruske Federacije 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-447/2019-04 od 11.6.2019. god.)

Prilikom isplate dividende koju rezidentno pravno lice isplaćuje nerezidentnom pravnom licu iz Ruske Federacije, treba primeniti stopu poreza po odbitku od 5 odsto od bruto iznosa dividendi iz člana 10. (Dividende) stav 2. tačka 1) Ugovora.

Međutim pre primene prethodno navedenog rešenja iz člana 10. (Dividende) stav 2. tačka 1) Ugovora  (oporezivanja dividendi stopom poreza po odbitku od 5 odsto od njihovog bruto iznosa – što je posebna pogodnost predviđena citiranom odredbom člana 10. stav 2. tačka 1) Ugovora), neophodno da odnosno pravno lice iz Ruske Federacije isplatiocu dividendi iz Republike Srbije priloži validnu potvrdu o rezidentnosti svoje matične države rezidentnosti.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft