Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

3.
januar
2020.
Spoljna trgovina

INCOTERMS 2020


Od 01.01.2020. godine stupaju na snagu pravila INCOTERMS 2020

U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 096 od 31.12.2019 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku, kojim su unete izmene u Prilogu 8. u Kodeksu za popunjavanje isprava u carinskom postupku, VI "Pariteti isporuke".

Pariteti isporuke DAF, DES, DEQ, DDU i DAT koji su bili predviđeni ranijim pravilima, NISU BRISANI iz Pravilnika ni iz ISCS zbog prava kupca i prodavca da se u ugovoru pozovu na paritet isporuke definisan ranijim Incoterms pravilima.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft