Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
25.
oktobar
2021.
Carinska tarifa

HARMONIZOVANI SISTEM verzija 2022


Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba (the Harmonized Commodity Description and Coding System, HS) je nomenklatura sadržana u Međunarodnoj konvenciji o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba (The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, u daljem tekstu HS Konvencija) Svetske carinske organizacije, koja je u primeni od 1. januara 1988. godine.

HS obuhvata grupe proizvoda definisane na nivou šest cifara, raspoređene na zakonski i logički način u okviru 21 odeljka i 97 glava i podržene jasno definisanim Osnovnim pravilima za primenjivanje HS i Napomenama uz Odeljke, Glave i tarifne podbrojeve.

Nova verzija HS (HS2022) je doneta 28. juna 2019. godine i na osnovu člana 16. pod 4(b) HS konvencije, stupa na snagu za sve strane ugovornice 1. januara 2022. godine („Amendments to the nomenclature  appended as an Annex to the Convention accepted pursuant to the Recommendation of 28 June 2019 of the Customs Co-operation Councilˮ). Takođe, 25. juna 2020. godine su usvojene i dodatne izmene (dokument „Amendments to the nomenclature  appended as an Annex to the Convention accepted pursuant to the Recommendation of 25 June 2020 of the Customs Co-operation Councilˮ) .

HS2022 sadrži veliki broj promena,koje se odnose na tarifne brojeve i podbrojeve, i napomene uz Odeljke, Glave i tarifne podbrojeve.

Takođe, Svetska carinska organizacije (SCO) je objavila Korelacione tabele HS 2022 – HS 2017 (Tabela 1) i HS 2017 - HS 2022 (Tabela 2), za novu verziju HS 2022.

Korelacione tabele HS 2022 – HS 2017  i HS 2017 - HS 2022 daju vezu između tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva u trenutno važećoj HS2017 i novoj HS2022 i stoga su od izuzetne važnosti za novu verziju Harmonizovanog sistema HS 2022, koja će početi da se primenjuje za sve ugovorne strane od 1. januara 2022. godine.

HS2022 promene će biti sadržane u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft