Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
19. februar 2020. Bezbednost hrane Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane
18. februar 2020. Devizno poslovanje Odluka o jedinstvenoj tarifi Narodna banke Srbije
14. februar 2020. Carinska tarifa Izmene i dopune Carinske tarifa za 2020
27.
septembar
2019.
Logistika i spedicija

Gde se svrstavaju energenti na koje se plaćaju posebne naknade pri uvozu?


Uprava carina je izvršila usaglašavanje spiskova roba na koje se naplaćuje naknada za unapređenje enegetske efikasnostiovde i naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafteovde sa nomenklaturom carinske tarife.
 
Podaci su uneti u informacioni sistem carinske službe (ISCS).
  1. Naknade za unapređenje energetske efikasnosti                        
  2. Naknada za formiranje i odrzavanje obaveznih rezervi nafte    
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft