Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

18.
januar
2023.
Carina

Ekspresne pošiljke


Da li se prilikom sprovođenja pojednostavljenog postupka sa ekspresnim pošiljkama, pošiljke mogu puštati po najavnom manifestu? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00945/2022-17 od 05.12.2022. god.)

Prilikom sprovođenja pojednostavljenog postupka sa ekspresnim pošiljkama, pošiljke iz člana 421. stav 3. tač. 1), 2) i 3) Uredbe mogu se puštati isključivo po konsolidovanom (zbirnom) manifestu, koji predstavlja pojednostavljenu deklaraciju.

Takođe, što se tiče konstatacije da je u Predlogu projekta za pojednostavljenje postupka sa ekspresnim pošiljkama navedeno da će se roba iz grupe 3 puštati po nepotpunoj deklaraciji, a iz grupe 1 i 3 na osnovu najavnog manifesta, ističemo da Predlog projekta ne predstavlja pravno obavezujući propis, kao i da organi državne uprave postupaju u okviru i na osnovu Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata.

Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft