Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
jul
2019.
Sanitarna kontrola

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za pregled pošiljke


Uvoznik predmeta opšte upotrebe je dužan da, pored opštih dokumenata, priloži i sledeća dokumenta:
  1. Ispravu o usaglašenosti izdatu od nadležnog organa zemlje proizvođača / izvoznika, ili koju je izdao proizvođač, koja je u zavisnosti od grupe predmeta opšte upotrebe izjava ili deklaracija o usaglašenosti, izveštaj o ispitivanju (stručno mišljenje i analitički izveštaj laboratorijskog ispitivanja), sertifikat (Zdravstvena potvrda – Health Certificate), uverenje o kontrolisanju ili drugi dokument kojim se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa propisanim zahtevima i prevodom na srpski jezik;
  2. Potvrdu znaka usaglašenosti koji je oznaka koju proizvođač stavlja na proizvod i kojim se potvrđuje da je taj proizvod usaglašen sa primenjivim zahtevima svih propisa koji propisuju zahteve za zdravstvenu ispravnost odnosno bezbednost konkretnog proizvoda pre njihovog stavljanja na tržište za proizvode za koje se navedenim zakonom zahteva znak usaglašenosti;
  3. Proizvođačku specifikaciju za svaku vrstu proizvoda, odnosno izjavu proizvođača sa podacima o vrsti, sastavu i čistoći sirovina, hemijskih sredstava, aditiva, aroma i drugih supstanci upotrebljenih u proizvodnji proizvoda sa prevodom na srpski jezik za proizvode odnosno sirovine kada je to potrebno;
  4. Prevod deklaracije od strane ovlašćenog sudskog tumača za svaku vrstu proizvoda i druga dokumenta potrebna za vođenje postupka radi identifikacije proizvoda i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti/bezbednosti / usaglašenosti proizvoda.
Na zahtev sanitarnog inspektora, uvoznik je dužan da priloži i druga potrebna dokumenta u skladu sa Zakonom o opšte upravnom postupku i Zakonom o predmetima opšte upotrebe.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft