Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

5.
april
2019.
Pojednostavljeni postupci

Deklarisanje poštanskih pošiljki


U izvoznom carinskom postupku u poštanskom saobraćaju roba se deklariše nekim od sledećih isprava:
  • Jedinstvena carinska isprava (JCI)
  • Carinska deklaracija CN22 (međunarodni poštanski obrazac odštampan u vidu nalepnice), se koristi pri otpremi pismonosnih i ekspersnih pošiljaka koje podležu carinskom pregledu i čija ukupna vrednost ne prelazi 300 DTS (novčana jedinica koja se koristi u međunarodnom poštanskom saobraćaju)
  • Izvozni carinski list (Obrazac CP72)
  • Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka
Dalje, članom 179. stav 4. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, propisano je da deklarant usmenu deklaraciju za izvoz robe može da podnese za robu manjeg ekonomskog značaja, ako carinski organ to odobri.

Ukoliko se u inostranstvo isporučuje roba bez naplate, odnosno plaćanja u skladu sa članom 38. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i Odluci o izvozu, odnosno uvozu robe, bez naplate, odnosno plaćanja pored profakture neophodno je priložiti i izjavu za izvoz reklamnog materijala i uzoraka, popuniti carinsku deklaraciju CN 22 i/ili CN 23.

Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka mora biti sačinjena na memorandumu pravnog lica koji pošiljku šalje u inostranstvo i podnosi se u dva originalna primerka.

Konkretno, u slučaju kada pravno lice ili preduzetnik u pošiljci besplatno šalje reklamni materijal ili uzorke u inostranstvo potrebno je, uz izjavu, popuniti carinsku deklaraciju CN 22 ili CN 23.

Takođe, pošiljalac/izvoznik ima pravo izbora na koji način će deklarisati pošiljku u skladu sa važećim carinskim propisima, odnosno da li će istu deklarisati u redovnom postupku koristeći pisane deklaracije ili usmeno po pojednostavljenom postupku.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft