Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
jul
2020.
Bezbednost hrane

Deklarisanje hrane za vegane i/ili vegetarijance


Ne postoji pravno obavezujuća definicija pojmova „hrana pogodna za vegane" i/ ili „hrana pogodno za vegetarijance" u svrhu označavanja hrane, ni u Evropskoj uniji, niti u državama članicama Evropske unije, pa ni u Srbiji. Iako je opšta percepcija o veganskoj i vegetarijanskoj hrani da nema proizvoda, odnosno određenih sastojka životinjskog porekla ili mesa, nesporna, mogu biti različite interpretacije kada su u pitanju detalji.

Uredbom o informacijama o hrani za potrošače (Uredba (EU) br. 1169/2011)  zakonodavac predviđa da Evropska komisija izda sprovedbeni akt o dobrovoljnim informacijama o hrani koje su pogodne za vegetarijance ili vegane,  kojeg treba očekivati u narednom periodu.

Uobičajeno se navode informacije "hrana pogodna za vegane" gde je hrana pogodna za vegane ona hrana koja nije proizvod životinjskog porekla i u kojoj, ni u jednoj fazi proizvodnje se ne koriste čak ni aditivi, nosači, arome i enzimi ili pomoćna sredstva za preradu ili sastojci koji nisu aditivi u hrani, ali se upotrebljavaju na isti način i u istu svrhu kao aditivi, kao ni pomoćna sredstva, životinjskog porekla.

Korišćenje navoda "hrana pogodna za vegetarijance" misili se na hrana koja za razliku od vegana dozvoljava mleko i proizvode od mleka, med, (i jaja).

Što se tiče korišćenje sira, pitanje je sirilo, odnosno da li se sirilo dobija od sirišta životinja ili je sirilo mikrobiološkog porekla. S tim u vezi, potrebno je u spisku sastojaka kod sirila navesti i poreklo, tj mikrobiloško poreklo sirila, pošto sirilo iz sirišta nije pogodno za vegeterijance.

U cilju ispunjavanja načela prakse poštenog informisanja potrebno je u istom vidnom polju gde se nalazi i naziv proizvoda navesti i navod „proizvod pogodan za vegetarijance", ili „proizvod pogodan za vegane". Visina slova navoda „proizvod pogodan za vegetarijance" ili „proizvod pogodan za vegane" ne bi trebao da bude manji od 75 % veličine slova naziva proizvoda, a naravno ne manji od 1.2 mm.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft