Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
decembar
2020.
PDV

Da li se obračunava i plaća PDV kada obveznik PDV otprema opremu na teritoriju APKM


Da li se obračunava i plaća PDV kada obveznik PDV otprema dobra (opremu) sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM u cilju povećanja osnivačkog kapitala u zavisnom pravnom licu sa sedištem na teritoriji APKM?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-622/2020-04 od 17.11.2020. god.)

Kada obveznik PDV otprema dobra (opremu) sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM u cilju povećanja osnivačkog kapitala u zavisnom pravnom licu sa sedištem na teritoriji APKM, PDV SE NE OBRAČUNAVA I NE PLAĆA ako obveznik PDV poseduje jedinstvenu ispravu izdatu u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM.

Po osnovu ovog prometa obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2020
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft