Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

1. decembar 2022. Spoljna trgovina Zabrana izvoza određenih proizvoda od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Ograničenje izvoza peleta od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590
30. novembar 2022. Carinska tarifa Carinska tarifa za 2023.
26.
oktobar
2022.
Akcize

Da li se na vino obračunava i plaća akciza?


Da li je vino poljoprivredno-prehrambeni proizvod ili alkoholno piće, kao i da li se na vino obračunava i plaća akciza? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00820/2022-04 od 14.9.2022. god.)

Prema članu 5. stav 1. tačka 4) Zakona o vinu propisano je da vino jeste poljoprivredno-prehrambeni proizvod, dobijen potpunom ili delimičnom alkoholnom fermentacijom svežeg grožđa, kljuka ili šire od grožđa vinskih sorti vinove loze.

Ukoliko se proizvod smatra vinom u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja vina, takav proizvod ˗ VINO, NIJE AKCIZNI PROIZVOD I NE OPOREZUJE SE AKCIZOM PROPISANOM ZA NISKOALKOHOLNA PIĆA u smislu Zakona o akcizama.

Izvor:   Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, septembar 2022.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft