Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30.
septembar
2020.
Akcize

Da li se može ostvariti pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte ako se nabavljaju od lica koji nisu ovlašćeni distributeri?


Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe u slučaju kada privredno društvo ne poseduje sopstvenu stanicu, kao ni cisterne za skladištenje i snabdevanje nafte, već derivate nafte nabavalja od distributera
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00210/2020-04 od 19.5.2020. god.)

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, kao i proizvođač, uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, vrši na osnovu pismenog zahteva, podnetog Poreskoj upravi na Obrascu REF-T.

Privredno društvo, koje se bavi javnim prevozom tereta u domaćem saobraćuju, za koje poseduje licence izdate od strane nadležnog ministarstva, a ne poseduje sopstvenu stanicu za skladištenje i snabdevanje naftom u mestu sedišta privrednog društva, već derivate nafte nabavljaju od distributera, MOŽE DA OSTVARI PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE UKOLIKO DERIVATE NAFTE NABAVLjA OD OVLAŠĆENOG DISTRIBUTERA, KOJI POSEDUJE LICENCU IZDATU OD STRANE AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE I BAVI SE PRODAJOM NA VELIKO, ODNOSNO NA MALO DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI, AKO ZA KUPLjENE DERIVATE NAFTE POSEDUJE RAČUNE I DOKAZ O PLAĆANjU RAČUNA (IZVOD IZ BANKE) KADA NABAVLjA DERIVATE NAFTE OD OVLAŠĆENOG DISTRIBUTERA KOJI SE BAVI PRODAJOM DERIVATA NAFTE NA VELIKO, I TO ZA PERIOD ZA KOJI SE PODNOSI ZAHTEV, odnosno ako za kupljene derivate nafte poseduje fiskalne isečke sa računom koji sadrži podatake o rednom broju fiskalnih isečka o nabavljenim količinama derivata nafte, kada nabavlja te proizvode od ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom derivata nafte na malo za period za koji se podnosi zahtev, kao i izveštaj o utrošku derivata nafte, odnosno biogoriva za prevozna sredstva koja učestvuju u javnom prevozu, bez obzira na to što ne poseduje sopstvenu stanicu, kao ni cisterne za skladištenje derivata nafte.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun - avgust 2020

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft