Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

7.
april
2020.
Carina

Carinske povlastice za laboratorije / naučne institucije


Carinska povlastica iz člana 246. tačka 4) Carinskog zakona
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-36/2020-08 od 04.02.2020. god.)

Ukoliko su ispunjeni uslovi iz Carinskog zakona, laboratorije mogu biti oslobođene od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa Carinskim zakonom.

Članom 246. tačka 4) Carinskog zakona, je propisano da su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina lica, osim fizičkih, koja se bave naučnom, obrazovnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom, humanitarnom, verskom delatnošću, tehničkom kulturom, umetnošću, delatnostima zaštite prirode i kulturnih dobara i kontrolom kvaliteta životne sredine − na robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji, a služi neposredno za obavljanje tih delatnosti, osim alkohola i alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i putničkih motornih vozila. Detaljnije razrađujući zakonsku odredbu, u članu 17. Uredbe o carinskim povlasticama.

Članom 259. Carinskog zakona propisano je da se odredbe ovog zakona ne primenjuju na plaćanje uvoznih dažbina za robu koja se uvozi, kao i na sprovođenje carinskog postupka ako je to drukčije uređeno međunarodnim ugovorom. Da bi se ostvarila carinska povlastica iz člana 259. Carinskog zakona, potrebno je da postoji međunarodni ugovor, koji sadrži jasnu odredbu o oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft