Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17.
novembar
2020.
Carina

Carinska vrednost - ekonomska vrednost softvera


Presuda Suda – (Zahtev za prethodnu odluku - Carinska unija - Carinski zakoni Unije - Uredba (EU) br. 952/2013 – Član 71. stav 1. tačka (b) - Carinska vrednost - Uvoz elektroničkih proizvoda opremljenih softverom)

Izreka
 
Član 71. stav 1. tačku (b) Uredbe (EU) br. 952/2013  Evropskog parlamenta i Veća od 9. oktobra 2013. o Carinskom zakoniu Unije treba tumačiti na način da dopušta, u svrhu određivanja carinske vrednosti uvezene robe, da se njenoj transakcijskoj vrednosti doda ekonomska vrednost softvera razvijenog u Evropskoj uniji koji je kupac dobrovoljno stavio na raspolaganje prodavcu sa sedištem u trećoj zemlji.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft