Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

31.
decembar
2019.
Carinska tarifa

CT2020


 

Obaveštavamo vas da su podaci uvoznim dažbinama, porezima, akcizama i drugim naknadama, uverenjima, saglasnostima i dozvolama, za 2020 godinu, ažurirani u našoj bazi podataka, u sekcijama na srpskom i engleskom jeziku.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft