Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
novembar
2020.
Carinska tarifa

CARINSKA TARIFA ZA 2021. GODINU


Vlada Republike Srbije je 19. novembra 2020. godine usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (u daljem tekstu: Uredba CT2021).

Uredba CT2021 je doneta na osnovu Zakona o Carinskoj tarifi - člana 3. stav 8., kojim je propisano ovlašćenje Vladi da uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. 

Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi. 

U Uredbi CT2021 je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2021. godinu (CN2021), kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini. Takođe, Uredba CT2021 sadrži određene izmene u prevodu naimenovanja.

Uredba CT2021 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.
 
 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft