Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
januar
2021.
Carinska tarifa

BREXIT - PEM konvencija i primena dažbina od 01.01.2021.


Sporazum o povlačenju Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju od 29. januara 2020. godine, predviđao je ograničeni tranzicioni period (od 1. februara do 31. decembra 2020. godine, uz mogućnost produžavanja do 24 meseca), tokom koga se pravo EU primenjivalo u vezi sa i u samom Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske (UK), i bilo koje pominjanje država članica u pravu EU, uključujući implementaciju i primenu u samim državama članicama, tumači se tako da uključuje i UK.

Na osnovu napred navedenog, odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane, nastavile su da se prime na robu poreklom iz UK.

Tranzicioni period nije produžen i iz tog razloga od 1. januara 2021. godine na robu poreklom iz UK se više ne primenjuju odredbe SSP.

S obzirom da Republika Srbija u međuvremenu nije zaključila bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini sa UK, prilikom uvoza u Republiku Srbiju robe poreklom iz UK od 1. januara 2021. godine će se primenjivati puni iznosi carina i drugih dažbina i to:

  
  1. linkovi sa web site Evropske unije gde se mogu pročitati smernice EU o trgovini između EU i UK pre i nakon BREXIT
  2. Akt Uprave carina broj 148-II-483-01-25/8/2020 od 31.12.2020. godine
  3. Uticaj BREXIT-a na poslovanje privrednih subjekata u Srbiji u kontekstu važećeg objašnjenja Uprave carina
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft