Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. mart 2020. Spoljna trgovina Ukinuta zabrana izvoza brašna
18. mart 2020. Pravila o poreklu robe Naknadna kontrola porekla robe
16. mart 2020. Pravila o poreklu robe Primena PEM Konvencije
11.
mart
2020.
Akcize

Akcizni tretman MATISS PINA COLADA


Akcizni tretman proizvoda trgovačkih naziva “MATlSS PINA COLADA” i “MATISS CAPPUCCINO CREAM”
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00001/2020-04 od 21.01.2020. god.)

Roba trgovačkog naziva MATISS PINA COLADA i MATISS CAPPUCCINO CREAM, sa 14,9% vol alkohola kategorizuje se kao niskoalkoholno piće, a na osnovu specifikacije proizvoda sa tačno definisanim sastojcima koji se koriste u proizvodnji niskoalkoholnih pića (voda, slatka pavlaka, šećer, etil alkohol poljoprivrednog porekla, maltodekstirin, mlečne belančevine i aroma).

Shodno prethodno navedenim zakonskim odredbama, kao i na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede − Sektor za poljoprivrednu politiku, proizvodi trgovačkog naziva MATISS PINA COLADA, koje nastaje mešanjem vode (30%), slatke pavlake (25,7%), šećera (14%), etil alkohola poljoprivrednog porekla (12%), maltodekstrina (19%) arome (0,13%) i mlečnih belančevina i MATISS CAPPUCCINO SREAM koje nastaje mešanjem vode (40%), slatke pavlake (25,7%), šećera (14%), etil alkohola poljoprivrednog porekla (11 %), maltodekstrina (10,4%), arome (0,5%) i mlečnih belančevina, prema našem mišljenju, su niskoalkoholna pića, s obzirom na to da zapreminska alkoholna jačina iznosi 14,9% vol, te su kao takvi proizvodi predmet oporezivanja akcizom u skladu sa odredbom člana 12. stav 1. i 3. Zakona.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft