Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

29.
novembar
2019.
Akcize

Akciza na mešavina fermentisanog i bezalkoholnog pića


Da li se roba trgovačkog naziva ,,SPRITZ DI SIGNORE GIUSEPPE“, koja se svrstava u tarifnu oznaku 2206 00 39 00 Carinske Tarife, kao mešavina fermentisanog i bezalkoholnog pića, odnosno vode, smatra alkoholnim pićem, sa aspekta zakona kojim se uređuju akcize?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00065/2019-04 od 29.8.2019. god.)

Shodno zakonskim i podzakonskim odredbama, kao i navedenom mišljenja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, proizvod trgovačkog naziva „SPRITZ DI SIGNORE GIUSEPPE“, koji se svrstava u tarifnu oznaku 2206 00 39 00 Carinske tarife, sa naimenovanjem: „Ostala fermentisana pića“, nastao kao mešavina fermentisanog i bezalkoholnog pića, je niskoalkoholno piće, s obzirom na to da zapreminska alkoholna jačina iznosi 6,7% vol i sadrži: belo vino od grožđa, vodu, šećer, prirodne arome, sintetičku boju, kalijum sorbat (E202), gumiarbiku (E414), limunsku kiselinu (E330), sumpor dioksid (E330) i ugljen dioksid, TE JE KAO TAKAV PROIZVOD PREDMET OPOREZIVANjA AKCIZOM u skladu sa Zakonom.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, oktobar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft