Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

5.
avgust
2020.
Carina

ATA karnet


Uprava carina je objavila Objašnjenje za carinski postupak kod privremenog izvoza, privremenog uvoza i tranzita robe na osnovu ATA karneta  (akt broj 148-05-030-01-573/2019 od 20.12.2019.).

Ovim objašnjenjem je bliže propisano postupanje carinskih organa u sprovođenju ovog postupka.

Takođe, data su uputstva o načinu popunjavanja ATA karneta, precizirani su slučajevi u kojima se može vršiti privremeniu uvoz uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina po karnetu ATA itd.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft