Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

12.
oktobar
2019.
Carina

Deklaracija za izvoz robe u slučaju kada ne sadrži sve propisane podatke


Pojednostavljeni izvozni postupak uz upotrebu pojednostavljene deklaracije podrazumeva da izvozna carinarnica može, na zahtev deklaranta, da prihvati deklaraciju za izvoz robe i u slučaju kada ne sadrži sve propisane podatke, ali mora da sadrži podatke koji se zahtevaju za pojednostavljenu deklaraciju. U slučaju upotrebe pojednostavljene deklaracije, deklarant je dužan da nadležnoj carinarnici, u određenom roku, podnese dopunsku deklaraciju koja sadrži podatke neophodne za dati carinski postupak. Dopunska deklaracija može biti opšta, periodična ili zbirna.

Kada su u pitanju podaci koje pojednostavljena deklaracija za izvoz mora da sadrži, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku, u Prilogu 16 Deo III pod nazivom „Zahtevi za pojednostavljene postupke” u Tabeli 7 propisani su podaci koje ova deklaracija mora da sadrži kako bi carinski organ mogao da je prihvati.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft