Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

26. februar 2020. Carina Tumačenje člana 151. Carinskog zakona
25. februar 2020. Carinska tarifa Sporazum o slobodnoj trgovini RS - EAEU
24. februar 2020. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju Komiteta za HS SCO
20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
26.
februar
2020.
Carina

Tumačenje člana 151. Carinskog zakona


Tumačenje člana 151. Carinskog zakona
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01042/2019-17 od 05.12.2019. god.)

Članom 151. stav 1. Carinskog zakona propisano je da deklarant može na sopstveni zahtev, posle prihvatanja deklaracije, uz odobrenje carinskog organa, da izmeni ili dopuni jedan ili više podataka u deklaraciji.

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi propisani članom 232. Uredbe, carinski organ može rešenjem donetim u vidu zabeleške na spisu da odobri izmenu deklaracije posle puštanja robe. U suprotnom, ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi, carinski organ neće vršiti izmenu deklaracije na osnovu člana 232. Uredbe, već će se na podnošenje zahteva za izmenu deklaracije od strane deklaranta i odlučivanje po tom zahtevu primenjivati odredbe Carinskog zakona o odlukama koje se odnose na primenu carinskih propisa, tačnije primenjivaće se čl. 17, 18, 19. i 20. Carinskog zakona.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft