Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Hemikalije

Hemikalije
REGISTAR HEMIKALIJA

Upis hemikalija u Registar je u nadležnosti Odeljenja za hemikalije koje funkcioniše u okviru ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. 

Registar hemikalija je sastavni deo Integralnog registar hemikalija, koji se vodi kao elektronska baza podataka. U Integralnom registu hemikalija pored podataka o hemikalijama vode se i podaci o biocidnim proizvodima kao i podaci o sredstvima za zaštitu bilja. 

Međutim, privredni subjekti samo za Registar hemikalija neposredno dostavljaju podatke u skladu sa odredbama Zakona o hemikalijamaovde i Pravilnika o Registru hemikalijaovde

Prijava za upis hemikalija dostavlja se do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine. Uz Prijavu se dostavlja i „Dosije o hemikaliji“ za svaku hemikaliju i to na propisanom obrascu, a ukoliko je potrebno  da hemikalija poseduje bezbednosni list, dostavlja se i taj list na srpskom jeziku. Nakon provere potpunosti dostavljenih podataka, ukoliko su ispunjeni uslovi, ministrarsvo izdaje rešenje.

Zakonom je propisano za koje hemiklalije ne postoji obaveza upisa u Registar:
  1. Hemikalije koje su kompletno izuzete od odredbi Zakona: radioaktivne hemikalije, hemikalije u tranzitu, hemikalije u transportu, hemikalije koje se smatraju otpadom, hemikalije koje su pod carinskim nadzorom ili u slobodnim zonama ukoliko se tamo ne prerađuju; 
  2. Hemikalije na koje se određene odredbe Zakona primenjuju, ali ne i one koje se odnose na upis hemikalija u Registar, a to su hemikalije koje se u finalnom obliku stavljaju na tržište kao: biocidni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, lekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetički proizvodi, hrana, prehrambeni aditivi i arome, hrana za životinje i aditivi za tu hranu.
Takođe, Pravilnikom je propisano da obaveza upisa ne postoji ni za one hemikalije koje se u malim količinama stavljaju u promet tj. u količinama manjim od 100 kilograma na godišnjem nivou.
 
Od 1. janurara 2016. godine počinju da se primenjuje odredbe Zakona i Pravilnika koje nisu do sada bile u primeni, kao i one koje su stupile na snagu poslednjim izmena i dopunama i Zakonaovde i Pravilnikaovde, a koje se odnose na supstance koje izazivaju zabrinutost, kao i smeše koje sadrže te supstance; spisak tih supstanci objavljen na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutostovde
 
Dosadašnje obaveze upisa hemikalija u Registar odnosile se samo na proizvođače, uvoznike i dalje korisnike koji proizvode ili uvoze hemikalije, a sada obavezu imaju i dalji korisnici  koji koriste  supstance koje izazivaju zabrinutost i/ili smeše koje sadrže ove supstance. Takođe, po prvi put, posebna pažnja pridaje se i proizvodima koji sadrže  ove supstance.
 
S obzirom da suptance izazivaju zabrinutost nose veliki rizik i da je cilj da se one zamene bezbednijim alterantivama za njih je propisano da se dostavlja više podataka nego za ostale hemikalije. Shodno tome, dok se za sve ostale hemikalije podaci dostavljaju na uobičajenom obrascu (u primeni je punih pet godina) “Dosije o hemikaliji” iz Priloga 4. Pravilnikaovde  – koji sadrži šest celina (ili eventualno pod posebnim uslovima  “Dosije o hemikaliji koja je već upisana u Registar” iz Priloga 5. Pravilnikaovde)  za njih se dostavlja obrazac “Dosije o hemikaliji za supstancu koja izaziva zabrinutost, odnosno smešu koja sadži tu supstancu” iz Priloga 6.  Pravilnikaovde i on sadrži osam celina.
 
Sve navedeno ima za cilj: podizanja svesti i znanja o hemikalijama, naročito o supstancama koje izazivaju zabrinutost jer su one tzv. „najopasnije od najopasnijih“, njihovu zamenu sa bezbednijim alternativama, uspostavljanja mera za smanjenje rizika, postizanja bezbednog upravljanja hemikalijama, a sve to radi celokupne bezbednosti, ali i adekvatnog planiranja poslovanja (naročito izvoza za EU). 
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft