Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

13.
jul
2022.
Carina

Uvoz uzoraka


Članom 247. tačka 1) Carinskog zakona propisano je da se uvozne dažbine ne plaćaju na reklamni material i uzorke koji se besplatno primaju iz inostranstva.

S tim u vezi, u članu 23. Uredbe o carinskm povlasticama propisano je da, radi korišćenja ove zakonske povlastice, korisnik povlastice carinskom organu podnosi: 
  1. izjavu ili drugi dokaz stranog pošiljaoca da reklamni material i uzorke šalje besplatno;
  2. svoju izjavu da će taj material besplatno podeliti u reklamne svrhe, odnosno da će uzorke upotrebiti u svrhe za koje su uvezeni. 
Carinski organ će uzorke učiniti neupotrebljivim za trgovačke svrhe (stavljanjem žigova, bušenjem ili na drugi način), s tim da se ne uništi njihova osnovna funkcionalna vrednost i upotrebljivost za svrhe za koje su uvezeni.

O oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na izjavi.

Reklamnim materijalom i uzorcima, u smislu ovog člana, smatra se: 
  1. štampani ili snimljeni materijal, objave, oglasi, plakati, katalozi, mikrofilmovi i drugi oblici trgovinskog obaveštavanja o robi, prevozu i uslugama koje pruža strani pošiljalac, razni reklamni predmeti na kojima je vidno utisnuta firma stranog pošiljaoca sa kojim korisnik povlastice održava poslovne veze, do ukupne vrednosti od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti;
  2. uzorci čija pojedinačna vrednost nije veća od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti, a koji se primaju radi pribavljanja porudžbine ili ponude robe, odnosno zaključenja ugovora o proizvodnji te robe, kao i za prikazivanje, ispitivanjei sl. 
Reklamnim materijalom i uzorcima ne smatraju se cigarete, žestoka alkoholna pića, parfemi i drugi kozmetički preparati i druga roba široke potrošnje, osim kada način i veličina pakovanja ukazuju da služe za demonstracije.

Izuzetno, reklamnim materijalom i uzorcima smatraju se i parfemi i drugi kozmetički preparati, kao i druga roba široke potrošnje i drugi reklamni predmeti čija pojedinačna vrednost nije veća od dva evra u dinarskoj protivvrednosti na kojima nije utisnuta firma stranog pošiljaoca, a koji služe za besplatnu podelu uz časopise ili druge stručne publikacije koje se štampaju u Republici Srbiji.

Predmetni uzorci se ne mogu prodavati niti upotrebljavati u druge svrhe osim u svrhe zbog kojih su uvezeni.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft