Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

22.
mart
2021.
PDV

Usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara


Poreski tretman prometa usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara koji vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-624/2020-04 od 05.02.2021. god.)

Obveznik PDV koji vrši promet usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara drugom obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji, NEMA OBAVEZU DA ZA TAJ PROMET OBRAČUNA I PLATI PDV, pod uslovom da je vrednost predmetnih usluga sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara, tj. ako poseduje dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, SIM, manifest i dr.), odnosno račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, predmetno poresko oslobođenje može da ostvari svako lice koje pruža uslugu prevoza koja je povezana sa uvozom dobara, tj. lice koje faktički vrši prevoz dobara, kao i svako drugo lice koje se obavezalo da će izvršiti taj prevoz dobara.

U računu koji se izdaje za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 1) člana Pravilnika iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade za uslugu prevoza, dok se za uslugu prevoza dobara iz stava 4. tačka 2) ovog člana posebno iskazuje podatak o iznosu naknade za prevoz izvršen van Republike Srbije i iznosu naknade za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije (član 2. stav 5. Pravilnika).

Prema članu 2. stav 7. Pravilnika, u naknadu za uslugu prevoza, u smislu ovog pravilnika, uključuju se svi iznosi koje prevoznik zaračunava po osnovu pružanja ove usluge (npr. putarina, mostarina, dangubnina, odnosno ležarina i dr.).

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su povezane sa uvozom dobara, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 2. stav 8. Pravilnika).
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2021.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft