Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

29.
april
2021.
Carina

U kojim slučajevima je neophodno da bankarska garancija bude snabdevena klauzulom da se garancija može položiti za obezbeđenje dugova drugih lica


Uprava carina je u svom aktu broj: 148-I-030-01-76/2021 od 11.03.2021. godine, dala objašnjenje po pitanjima koja se odnose na polaganje obezbeđenja (bankarske garancije) drugog lica, odnosno u kojim slučajevima je neophodno da bankarska garancija bude snabdevena klauzulom da se garancija može položiti za obezbeđenje dugova drugih lica, prvenstveno u kontekstu carinskog zastupanja kod stavljanja robe u slobodan promet.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft