Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

19.
jul
2022.
Carinska tarifa

Sniženje stope carine za robu iz tarifne oznake 8517 62 00 91


Obuhvat ex naimenovanja za robu iz tarifne oznake 8517 62 00 91 koja je predmet Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-508/2022-17 od 21.4.2022. god.)

Sniženje stope carine sa 15% na 1% za robu iz tarifne oznake 8517 62 00 91 sa  naimenovanjem „modul za bežične mreže za ostvarivanje komunikacije korišćenjem GSM/GPRS protokola, za ugradnju u uređaje u sistemu fiskalnih kasa, navigacije, praćenja, daljinskog očitavanja, sigurnosti ili sl.“ odobrava se samo za module za bežične mreže za ostvarivanje komunikacije korišćenjem GSM/GPRS protokola, a koji se koriste za ugradnju u navedene uređaje.

GSM (Global System for Mobile Communications) / GPRS (General Packet Radio Service) protokoli su protokoli 2. i 2.5 generacije (2G i 2.5G) i rade u frekvencijskim opsezima manjim 2 GHz.

Obavezujuća obaveštenja o svrstavanju 4226/2022, 4227/2022, 4228/2022, 4229/2022 i 4230/2022 se odnose na robu sa frekvencijskim opsegom od 6 - 42 GHz, 6 - 26 GHz ili 71 - 86 GHz, koji prevazilazi frekvencijske opsege GSM/GPRS protokola, mišljenja smo da se snižena stopa carine propisana Odlukom o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini ne može primeniti na robu obuhvaćenu navedenim obavezujućim obaveštenjima o svrstavanju.

Na ovo nema uticaja što se moduli koji su predmet navedenih obavezujućih obaveštenja o svrstavanju koriste za daljinsko očitavanje.

Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft