Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

15.
april
2021.
Carina

Smeštaj robe za račun zastupanog stranog lica


Da li pravno lice kao posredni zastupnik ovlašćen od strane stranog pravnog lica može da vrši smeštaj robe za račun zastupanog stranog lica na javno carinsko skladište kojim upravlja posredni zastupnik?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-01114/2021-17 od 12.3.2021. god.)

Roba bi se dopremala na skladište sa pratećom izjavom vlasnika robe (stranog lica) o vrednosti robe koja se smešta na carinskom području Republike Srbije, pri čemu bi se posredni zastupnik deklarisao kao primalac robe u JCI za postupak carinskog skladištenja (C7), ali ne kao kupac, napominjemo da se posredni zastupnik ne može pojaviti kao primalac robe u rubrici 8 deklaracije, već u rubrici 14 kao deklarant, odnosno zastupnik, budući da je Pravilnikom propisano da je primalac odnosno uvoznik robe lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom, što bi, u vašem slučaju, bilo strano pravno lice.

U situaciji kada je kupac predmetne robe u Srbiji i kada bi se deklaracija za carinsko skladištenje (C7) razduživala, deklaracijom za stavljanje u slobodan promet C4) uz koju bi se prilagala faktura vlasnika robe − stranog pravnog lica izdata krajnjem kupcu u Srbiji, obaveštavamo vas da je predložena poslovna konstrukcija, iz ugla carinskih propisa, moguća.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft